Online administratie

Maaspoort werkt met Exact Online. Dit boekhoudpakket is gekoppeld aan online diensten zoals scannen en herkennen, salarisverwerking en dashboard. Online administratie werkt snel en eenvoudig. U kunt het zelf verzorgen of aan Maaspoort overlaten. Wanneer Maaspoort de administratie voert, blijft uw administratie up-to-date en gaan aangiftes op tijd de deur uit.

Eenvoudig en goed

Het online boekhoudpakket communiceert met verschillende banken. Bankafschriften worden automatisch ingelezen en betalingen worden automatisch verricht. Zo wordt er nooit dubbel werk gedaan en zijn fouten uitgesloten. U krijgt van Maaspoort een betaaladvieslijst die uw klant de mogelijkheid biedt om automatisch te betalen.

Maaspoort helpt

Ook als u zelf uw administratie wilt voeren, staat u niet alleen. Handig, als u met vragen komt te zitten. Of tegen problemen aanloopt. U kunt Maaspoort om advies of oplossingen vragen. Overigens, ook als u zelf de administratie voert, kunt u gebruikmaken van de bankkoppelingen en betaallijsten.